Gospodin Milan
Datum: 1905
Id: 862, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1901 - 1910
Id: 863, Vlasnik: 0922
Dečak sa kapom
Period: 1911 - 1920
Id: 865, Vlasnik: 0922
Porodica sa rodjakom
Period: 1911 - 1920
Id: 864, Vlasnik: 0922