Aleksa Simić, državnik
Period: 1861 - 1865
Id: 2, Vlasnik: 0922
Dvojica mladica u građanskim odelima
Period: 1861 - 1865
Id: 2093, Vlasnik: 0922
Luka Vukalović, vođa Ustanka u Hercegovini 1852-1862
Datum: 1865
Id: 8, Vlasnik: 0922
Tri dame za stolom
Period: 1861 - 1865
Id: 2092, Vlasnik: 0922
Bračni par sa decom
Period: 1861 - 1870
Id: 16, Vlasnik: 0922
Dečak sa šeširom
Period: 1861 - 1870
Id: 19, Vlasnik: 0922
Devojka u gradskoj nošnji sa kišobranom
Period: 1861 - 1870
Id: 10, Vlasnik: 0922
Devojka u građanskoj nošnji
Period: 1861 - 1870
Id: 11, Vlasnik: 0922
Dva muškarca u narodnoj nošnji
Period: 1861 - 1870
Id: 5, Vlasnik: 0922
Gospođa sa knjigom
Period: 1861 - 1870
Id: 3, Vlasnik: 0922
Gospođa sa šeširom i kišobranom
Period: 1861 - 1870
Id: 9, Vlasnik: 0922
Građanka sa lančićem
Period: 1861 - 1870
Id: 18, Vlasnik: 0922
Mladi bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 13, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom
Period: 1861 - 1870
Id: 24, Vlasnik: 0922
Muškarac sa cigaretom
Period: 1861 - 1870
Id: 14, Vlasnik: 0922
Muškarac sa knjigama
Period: 1861 - 1870
Id: 21, Vlasnik: 0922
Muškarac sa knjigama
Period: 1861 - 1870
Id: 25, Vlasnik: 0922
Muškarac sa psom
Period: 1861 - 1870
Id: 1, Vlasnik: 0922
Muškarac u građanskom odelu
Period: 1861 - 1870
Id: 12, Vlasnik: 0922