Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1901 - 1910
Id: 576, Vlasnik: 0922
Dama sa belim rukavicama
Period: 1901 - 1910
Id: 572, Vlasnik: 0922
Gospodin Milan
Period: 1901 - 1910
Id: 578, Vlasnik: 0922
Konjički podoficir
Period: 1901 - 1910
Id: 575, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 573, Vlasnik: 0922
Kosa i Sima
Naziv: Kosa i Sima
Period: 1905 - 1910
Id: 1458, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Muškarac sa brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1457, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Šestorica sredovečnih muškaraca
Period: 1905 - 1910
Id: 1460, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Dama u crnim rukavicama
Period: 1910 - 1915
Id: 1459, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić