Obrenovačka crkvena pevačka družina
Datum: 1893
Id: 1798, Vlasnik: Miloš Jurišić
Bračni par sa sinom
Period: 1895 - 1900
Id: 2517, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1900 - 1905
Id: 1587, Vlasnik: 0922
Muškarac sa psom
Period: 1900 - 1907
Id: 1440, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Osvećenje temelja crkve
Period: 1900 - 1907
Id: 1441, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1905 - 1910
Id: 1437, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Grupa srpskih oficira
Period: 1905 - 1910
Id: 1438, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Jordan T. Mitković
Period: 1905 - 1910
Id: 1439, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Muškarac sa brkovima i bradom
Datum: 1907
Id: 1530, Vlasnik: 0922
Đak sa knjigama
Period: 1905 - 1910
Id: 1580, Vlasnik: fotomuzej
Konjica
Naziv: Konjica
Period: 1912 - 1913
Id: 1960, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1959, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1988, Vlasnik: 0922
Na putu za Jedrene
Period: 1912 - 1913
Id: 1972, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1979, Vlasnik: 0922
Osmatračnica
Naziv: Osmatračnica
Period: 1912 - 1913
Id: 1989, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1912 - 1913
Id: 1978, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1912 - 1913
Id: 1998, Vlasnik: 0922