Vojna bolnica - previjalište
Period: 1912 - 1913
Id: 2090, Vlasnik: 0922