Trgovac Mihajlo Stevanović sa drugom
Period: 1875 - 1880
Id: 1548, Vlasnik: Miodrag Milovanović