Trgovački pomoćnik Mihajlo Stevanović
Datum: 1880
Id: 1549, Vlasnik: Miodrag Milovanović