Treća baterija timočkog artiljerijskog puka
Datum: 1908
Id: 1844, Vlasnik: Miloš Jurišić