Svetozar Marković
Datum: 1869
Id: 1537, Vlasnik: Miodrag Milovanović