Srpski oficiri, Kotašica april 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2419, Vlasnik: 0922