Srpski oficiri i vojnici u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2259, Vlasnik: 0922