Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Period: 1861 - 1870
Id: 53, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa bajonetom
Period: 1865 - 1870
Id: 1616, Vlasnik: 7682
Srpski oficir sa suprugom i decom
Period: 1865 - 1870
Id: 1538, Vlasnik: 0922
Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Period: 1881 - 1890
Id: 858, Vlasnik: 0922
Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Period: 1881 - 1890
Id: 878, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa medaljom
Period: 1885 - 1890
Id: 1554, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1247, Vlasnik: 0922
Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1289, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa bajonetom
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1904
Id: 1350, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa knjigom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1474, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Srpski oficir sa mladom
Period: 1900 - 1905
Id: 1532, Vlasnik: 0922
Grupa srpskih oficira
Period: 1905 - 1910
Id: 1438, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Srpski oficir sa porodicom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1349, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa suprugom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1348, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa suprugom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1365, Vlasnik: 0922
Srpski oficir u fotelji
Period: 1905 - 1910
Id: 1514, Vlasnik: 0922
Srpski oficir čita novine
Period: 1912 - 1913
Id: 2304, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Srpski oficiri
Period: 1912 - 1913
Id: 1980, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1977, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju iznad Lješa
Datum: 1912
Id: 2113, Vlasnik: 0922