Sima Popović
Naziv: Sima Popović
Period: 1865 - 1870
Id: 1651, Vlasnik: 7682