Pravoslavni sveštenik sa trebnikom
Period: 1865 - 1870
Id: 1617, Vlasnik: 7682