Porodica Anović
Period: 1861 - 1870
Id: 765, Vlasnik: 0922