Devojčica u položaju pričešća (euharistije)
Datum: 1905
Id: 1033, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1959, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1988, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1979, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1912 - 1913
Id: 1978, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1912 - 1913
Id: 1998, Vlasnik: 0922
Položaj
Naziv: Položaj
Period: 1912 - 1913
Id: 1993, Vlasnik: 0922
Rov na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 2001, Vlasnik: 0922
Srpska artiljerija na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1983, Vlasnik: 0922
Srpska pešadija u rovu na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1985, Vlasnik: 0922
Srpska vojska i sanitet na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1966, Vlasnik: 0922
Srpska vojska na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1996, Vlasnik: 0922
Srpska vojska na položaju artiljerije
Period: 1912 - 1913
Id: 1986, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1977, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju iznad Lješa
Datum: 1912
Id: 2113, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1976, Vlasnik: 0922
Topovska posada na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1961, Vlasnik: 0922
U zeminici na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1984, Vlasnik: 0922
Uspostavljanje veze na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1997, Vlasnik: 0922
Vojni sanitet na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1969, Vlasnik: 0922