Osmatračnica
Naziv: Osmatračnica
Period: 1912 - 1913
Id: 1989, Vlasnik: 0922