Oficir sa sabljom
Autor: Ana Feldman
Period: 1861 - 1870
Id: 487, Vlasnik: 0922
Ruski oficir sa pištoljem i sabljom
Period: 1861 - 1870
Id: 30, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1871 - 1880
Id: 251, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1871 - 1880
Id: 829, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1881 - 1890
Id: 300, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1881 - 1890
Id: 552, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1881 - 1890
Id: 625, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1881 - 1890
Id: 630, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Autor: Nikola Lekić
Period: 1881 - 1890
Id: 660, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1881 - 1890
Id: 751, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Autor: Franc Regecki
Period: 1885 - 1890
Id: 1419, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1891 - 1900
Id: 162, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1891 - 1900
Id: 933, Vlasnik: 0922
Oficir sa šajkačom i sabljom
Period: 1891 - 1900
Id: 93, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1895 - 1900
Id: 1241, Vlasnik: 0922
Podoficir sa sabljom
Period: 1901 - 1910
Id: 469, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1914 - 1915
Id: 2296, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić