Napredovanje Srpske vojske na donjoj danilovoj Kosi, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2251, Vlasnik: 0922