Na odmoru
Naziv: Na odmoru
Period: 1914 - 1915
Id: 2294, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić