Bivak srpske vojske na Krfu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2342, Vlasnik: 0922
Klub samostalnih demokrata narodnih poslanika na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2332, Vlasnik: 0922
Ministar unutrašnjih dela Ljuba Jovanović na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2328, Vlasnik: 0922
Vlada Srbije i Srpska narodna Skupština na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2330, Vlasnik: 0922
Vlada Srbije sa predsedništvom skupštine na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2331, Vlasnik: 0922
Na Krfu 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2306, Vlasnik: 0922