Jelena i Natalija Najdić
Datum: 1906
Id: 1568, Vlasnik: Petar Savić