Gospodin sa polucilindrom i rukavicama
Period: 1901 - 1910
Id: 563, Vlasnik: 0922