Dvojica oficira sa sabljama
Autor: Franc Regecki
Period: 1885 - 1890
Id: 2515, Vlasnik: 0922