Dva vojnika sa bajonetima
Period: 1901 - 1910
Id: 477, Vlasnik: 0922