Državni službenik sa sinom
Period: 1901 - 1910
Id: 703, Vlasnik: 0922