Dolazak srpske vojske sa Krfa u Solun 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2341, Vlasnik: 0922