Dimitrije Josimović
Datum: 1890
Id: 1218, Vlasnik: 0922