Devojka sa kikama
Period: 1871 - 1880
Id: 38, Vlasnik: 0922
Devojka sa kikama
Period: 1871 - 1880
Id: 52, Vlasnik: 0922
Devojka sa spletenim kikama
Period: 1905 - 1910
Id: 1878, Vlasnik: Sadiković Enver - Enko