Devojčica Milica sa bakom
Period: 1905 - 1910
Id: 1944, Vlasnik: 0922