Bataljonsko previjalište, kota 1900
Datum: 1916
Id: 2095, Vlasnik: 0922