Žena u građanskom odelu
Period: 1870 - 1875
Id: 1070, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1885 - 1890
Id: 1200, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1885 - 1890
Id: 1210, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1231, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1234, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1235, Vlasnik: 0922