Žena sa knjigom
Period: 1865 - 1870
Id: 1445, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Žena sa knjigom
Datum: 1901
Id: 1040, Vlasnik: 0922