Čišćenje pred Dračem posle prelaza Albanije
Period: 1914 - 1918
Id: 2367, Vlasnik: 0922