Pravoslavni sveštenik sa trebnikom
Period: 1865 - 1870
Id: 1617, Vlasnik: 7682
Sima Popović
Naziv: Sima Popović
Period: 1865 - 1870
Id: 1651, Vlasnik: 7682
Srpski oficir sa bajonetom
Period: 1865 - 1870
Id: 1616, Vlasnik: 7682
Srpski oficir sa suprugom i decom
Period: 1865 - 1870
Id: 1538, Vlasnik: 0922
St. Svirčević
Autor: Julius Miliot
Period: 1865 - 1870
Id: 1081, Vlasnik: 0922
Starija gospodja u gradskoj nošnji
Autor: Ana Feldman
Period: 1865 - 1870
Id: 483, Vlasnik: 0922
Svetozar Marković
Datum: 1869
Id: 1537, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Žena sa biblijom
Autor: Ana Feldman
Period: 1865 - 1870
Id: 1816, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Žena sa knjigom
Period: 1865 - 1870
Id: 1445, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1865 - 1870
Id: 1544, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Andra M. Marković
Datum: 1874
Id: 1647, Vlasnik: 7682
Baba sa unucima
Period: 1870 - 1875
Id: 2573, Vlasnik: 0922
Četvoro dece
Naziv: Četvoro dece
Autor: Nikola Lekić
Period: 1870 - 1875
Id: 1572, Vlasnik: fotomuzej
Dama sa lepezom
Period: 1870 - 1875
Id: 1619, Vlasnik: 7682
Dama sa mašnom u kosi
Period: 1870 - 1875
Id: 1618, Vlasnik: 7682
Devojka sa cvetom u kosi
Period: 1870 - 1875
Id: 1640, Vlasnik: 7682
Devojka sa medaljonom
Period: 1870 - 1875
Id: 1671, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Draga Popović
Period: 1870 - 1875
Id: 1654, Vlasnik: 7682
Dve dame
Naziv: Dve dame
Period: 1870 - 1875
Id: 1834, Vlasnik: Miloš Jurišić
Dve žene u gradskoj nošnji
Period: 1870 - 1875
Id: 1631, Vlasnik: 7682