Aleksa Simić, državnik
Period: 1861 - 1865
Id: 2, Vlasnik: 0922
Dvojica mladica u građanskim odelima
Period: 1861 - 1865
Id: 2093, Vlasnik: 0922
Luka Vukalović, vođa Ustanka u Hercegovini 1852-1862
Datum: 1865
Id: 8, Vlasnik: 0922
Tri dame za stolom
Period: 1861 - 1865
Id: 2092, Vlasnik: 0922
Apotekar Šiljić iz Kragujevca
Autor: Ana Feldman
Datum: 0
Id: 491, Vlasnik: 0922
Baba i unuke
Naziv: Baba i unuke
Period: 1861 - 1870
Id: 506, Vlasnik: 0922
Baka sa unucima
Period: 1861 - 1870
Id: 260, Vlasnik: 0922
Barbara Mašin
Period: 1861 - 1870
Id: 518, Vlasnik: 0922
Beogradska gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1861 - 1870
Id: 42, Vlasnik: 0922
Braća
Naziv: Braća
Period: 1861 - 1870
Id: 271, Vlasnik: 0922
Bračni Par
Naziv: Bračni Par
Period: 1861 - 1870
Id: 40, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 48, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 51, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 258, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 312, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 342, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 359, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1861 - 1870
Id: 365, Vlasnik: 0922