William scott
Naziv: William scott
Autor: Ida Kar
Period: 1961 - 1961
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 209
Peščane dune, oceano, kalifornija
Autor: Ansel Adams
Period: 1962 - 1962
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 202
Indijke na ljuljašci
Autor: Brian Brake
Period: 1962 - 1962
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 274
Prozor
Naziv: Prozor
Autor: Clarence j. Laughlin
Period: 1963 - 1963
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 227
****
Naziv: ****
Autor: Arno Hammacher
Period: 1963 - 1963
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 282
Riba
Naziv: Riba
Autor: Ida Kar
Period: 1963 - 1963
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 283
Lokva u steni
Naziv: Lokva u steni
Autor: Raymond Moore
Period: 1964 - 1964
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 225
Tavanica u raspadanju
Autor: Raymond Moore
Period: 1964 - 1964
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 226
Vitrografija
Naziv: Vitrografija
Autor: Ser george f. Pollock
Period: 1964 - 1964
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 231
Londonski život
Autor: Bruce Davidson
Period: 1964 - 1964
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 284