Studija distorzije
Autor: Andre Kertesz
Period: 1934 - 1934
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 189
Meksikanska prostitutka
Autor: Henri Cartier-bresson
Period: 1934 - 1934
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 248
Fotografija igrača golfa dennisa shutea napravljena multiplim flesom - 10 fleševa u sekundi
Autor: Harold e. Edgerton
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 140
Glumica diana wynyard
Autor: Cecil Beaton
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 184
Nadrealisticka fotografija
Autor: Winifred Casson
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 186
Udes
Naziv: Udes
Autor: Winifred Casson
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 188
Presek krastavca
Autor: Helmut Gernsheim
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 204
Etiopski vojnik
Autor: Alfred Eisenstaedt
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 245
Dom poštara browna, old rag, virginia
Autor: Arthur Rothstein
Period: 1935 - 1935
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 252
Porodica sezonskog poljoprivrednog radnika
Autor: Dorothea Lange
Period: 1935 - 1936
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 254
Smrt republikanskog vojnika, španski građanski rat
Autor: Robert Capa
Period: 1936 - 1936
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 250
Čovek koji pabirči ugalj u east durhamu
Autor: Bill Brandt
Period: 1936 - 1936
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 251
Vicksburgu, pennsylvania
Autor: Walker Evansu
Period: 1936 - 1936
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 253
Španski građanski rat. vazdušni napad na barcelonu
Autor: David Seymour
Period: 1936 - 1936
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 257
Skitnica zaspala na ulici, pariz
Autor: Brassaï
Period: 1937 - 1937
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 249
Katastrofa „hindenburga” kod lakehursta, new jersey, 6. maj 1937.
Autor: Sam Shere
Period: 1937 - 1937
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 275
Dve kamile
Naziv: Dve kamile
Autor: Wolfgang Suschitzky
Period: 1938 - 1938
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 203
Železnica u zabavnom parku
Autor: Kurt Hutton
Period: 1938 - 1938
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 268
Nedelja na obalama marne
Autor: Henri Cartierbresson
Period: 1938 - 1938
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 269
Naslovna strana prvog fotografskog priručnika u svetu
Period: 1939 - 1939
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 13