Policijski činovnik (autor Milan Stojanović)

Vlasnik: 0922, Id: 1145

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milan Stojanović

Snimnjena u periodu

 • 1900 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan T. Stojanović

Ime i prezime: Milan T. Stojanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1909 - 1913

Lokacija:  

Atelje

 • Moguće da je radio samo kao povremeni i putujući fotograf (oko 1909[2795] - 1913.[718], [719], [720]).


Biografija

 • Kaže za sebe da je Nišlija[721], ali nema dokaza da je u Nišu imao stalni atelje
 • Oko 1909. godine radio je sezonski kao fotograf u Ribarskoj Banji (eksterni snimci, van postvake ateljea)[2795]
 • Koristio je štambilje na kojima je isticao firmu bez pominjanja naseljenog mesta u kojem deluje (verovatno iz praktičnih razloga), što govori o čestim selidbama i privremenosti rada ovog fotografa
 • Iz perioda rada u Aleksincu interesatna je fotografija sahrane Ilije Trivunca, aktivnog kapetana II klase, 16. aprila 1913. godine[718] (preminuo od posledica ranjavanja u balkanskom ratu)[38]
 • Sasvim je osnovana pretpostavka da je radio i za druge fotografe, kao fotografski pomoćnik
 • Imajuću u vidu da je fotografska veština često bila i porodično zanimanje, koje se prenosi na potomke i rodbinu, trebalo bi ispitati eventualnu rodbinsku vezu imenovanog i starijeg beogradskog i somborskog fotografa Tikomira Stojanovića. Literatura u pomenutom periodu beleži i druge fotografe istog prezimena npr. S. Stojanovića iz Kragujevca[146], Milana K. Stojanovića iz Vlasotinaca[2050] i Miletu Stojanovića iz Bele Crkve[2684]. U međuratnom periodu u Vrnjcima, u vili „Atina”, radi firma Foto – Stojanović.[2370]

 Tehnika

 • Za dopojasne portrete upotrebljavao je ferlauf tehniku[722]


Rekvizitorijum

 • U odnosu na napred iznetu tvrdnju, postoji određena kontradiktornost, jer je jedan veći broj Stojanovićevih fotografija nastao u relativno uređenom ateljeskom prostoru (pre svega one iz Aleksinca), uz upotrebu scenskih rekvizita, uobičajenih za stalni atelje sa početka XX veka[376], [718], [719], [720], [721], [722]
 • U periodu oko 1911[1789] - 1913.[719], [720] godine, delovao je u Aleksincu i to u oskudno, ali uređenom prostoru ateljea, a od rekvizitorijuma u upotrebi je: ćilim, ili podna prostirka na pruge ispod kojih je pod od poređanih cigli, oslikana pozadina (sa rustičnim stubovima, rastinjem i lažnom gipsanom lajsnom), obične kućne stolice, stočić sa cvećem... Ipak, u ovom slučaju ne možemo sa apsolutnom sigurnošću tvrditi da se radi o stalnom ateljeu (bez obzira na gore pomenuto), jer ne bi trebalo isključiti i mogućnost da je Milan Stojanović samo povremeno poslom u Aleksincu, tim pre što je firmu označavao štambiljem, bez preciziranja mesta delovanja[718], [719], [720], [1789]


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije bez logotipa, u varijanti suvenir karton, sa upotrebom štambilja firme

Firma: М. Т. СТОЈАНОВИЋ фотограф[721], [1789], МИЛАН СТОЈАНОВИЋ нишлија ФОТОГРАФ[722]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.