Podoficir sa puškom (autor Avram Ćirić)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2300

Naziv ateljea

Fotograf

 • Avram Ćirić

Snimnjena u periodu

 • 1912 - 1913

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 90x140 mm (Razglednica)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Avram Erdoglija - Ćirić

Ime i prezime: Avram Erdoglija Ćirić

Godina rođenja - smrti: 1880 - 1913

Period aktivnosti: 1907 - 1913

Lokacija: Kraljevo, Srbija 

Atelje

 • Kraljevo[120] (oko 1907 - 1913.).[3]


Biografija

 • Rođen u Žiči, otac Andreja, majka Milica3. Fotografsku veštinu naučio u Pragu (Češka)[3], sačuvana je Avramova fotografija - portret, rad fotografa V. Vaneka, što ostavlja mogućnost da mu je isti možda bio i učitelj[213]
 • Dobar fotograf istančanog ukusa i visokog tehničkog znanja[1]. Izvanredan portretista[41]. Portretisao je mušterije kako u uređenom ateljeu[210], [2028], tako i u terenskim uslovima, poput putujućih fotografa[212], [808], [2761]
 • U Kraljevu fotografiše: dolazak prvog voza 21. XI. 1910.[2872], gradski trg[3098], bolničarke Crvenog krsta za vreme Balkanskog rata 1912.[2414], [2962], [3007], putujuće pozorište[215] i glumce[3027], Sokolsko društvo[216], Pevačku družinu Sv. Sava[2371], kuvanje pekmeza[3100], gimnazijalce[2933]...
 • Snimio je 1908. godine poznatu fotografiju „Doček Turaka iz Novog Pazara na Rašku”[3], istu je štampao kao dopisnu kartu[214], ali i izrađivao u obliku klasične fotografije i prodavao po ceni od po 3 dinara[2747]
 • Ima pouzdanih indicija da je i oko 1912. godine radio u Raškoj, kao putujući[808], [2885] i u Mataruškoj Banji kao banjski fotograf[2478], [3099], [3186]. Takođe, fotografiše događanja u okolini Kraljeva: radove na prosecanju tunela[2960], izlete kraljevčana[3098], [3101], policijske pisare na dužnosti[3103]...
 • Saradnik je novina „Mali žurnal” (1908. i 1911.) [2632], [2747], „Nedelja” (1910.) [2961], „Večernje novosti” (1910. i 1912.) [2872], [2885], „Pijemont” (1911.) [3275], [3276], „Balkan” (1912.) [3102], „Balkanski rat u slici i reči (1913.) [2962], „Ilustrovani Balkan” (1913.)[3005]...
 • Učesnik je Prve izložbe 1911. godine (dodeljena treća nagrada) [2511], [3188] i Druge izložbe 1912. godine (dodeljena pohvalnica) Srpskog geografskog društva u Beogradu[1]
 • Od radova iz ovog ateljea treba istaći i fotografiju „Podoficir srpske vojske na položaju sa puškom”[2761]
 • Izdavač i koizdavač je razglednica: Kraljeva[2371], [2415], [2887], Kruševca[22], [789], Ušća[132], Mataruške Banje[614], [2478] (i izletišta Pećinac[211]), Vrnjačke Banje[41], [413], [612], [840], Raške[3], [2373], Magliča[132], manastira Studenice[132] (i okoline[3285]), Ljubostinje i Graca (u ruševinama)[132] , kao i doline Ibra[132]. Razglednice je obeležavao štampanim medaljonom u koji je bio ukomponovan njegov portret i prigodan tekst[132], takođe slični medaljon koristio je i kod ateljeskih i terenskih fotografija koje je izrađivao na foto - papiru, sa reversnom stranom u formi dopisne karte[2761], [3112]
 • Sarađivao je sa izdavačima raglednica, odnosno njegove fotografije su koristili za predložak u štampi: Čedomir Milošević, Ljuba V. Đokić i Ž. Milićević iz Kraljeva[3], kao i Milovan Arsović iz Raške[3285] i Jevrem P. Planojević iz Ušća[132]
 • U poslu mu je pomagala najpre kao pomoćnica, a kasnije i kao supruga, Katinka Erdoglijeva[3]
 • Atelje je 1911. godine (verovatno zbog povećanog obima posla) potraživao negativ - retušera[1083]
 • Prodaje preko oglasa (1910. i 1912.), kako kaže, odličan moment fotografski aparat ispod cene[1458], [3111]
 • Umro je u Žiči i sahranjen u porodičnoj grobnici.[132]


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Heckmann u. Sauerbeck, Culn
 • Inostrane i domaće štamparije bez logotipa, u varijanti namenske štampe, suvenir, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja, štampanog medaljona, nalepnice i rukom pisane firme

Firma: ЕРДОГЛИЈА[2933], А. Ћирић Ердоглија Фот. Краљево210, ВЕШТАЧКИ СЛИКАР А.Ћирић-Ердоглија КРАЉЕВО[212], [2028], А. ЋИРИЋ - ЕРДОГЛИЈА КРАЉЕВО - SERBIE[211], [248]....


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.