Pirotski trgovac Aleksandar Antić (Atelje Fotografskog udruženja u Pirotu)

Vlasnik: 0922, Id: 1045

Naziv ateljea

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1899

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Fotografskog udruženja u Pirotu

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1899 - 1899

Lokacija: Pirot, Srbija 

Atelje

 • Pirot[616] (oko 1899.).[1382]


Biografija

 • Nepoznato ko su bili članovi udruženja, pa se tako ne može govoriti ni o biografskim podacima
 • Sudeći prema baš malom broju sačuvanih fotografija, ovo udruženje u Pirotu nije vremenski dugo radilo
 • Zabeleženo je da je u Pirotu oko 1899. godine delovao kao fotograf izvesni Mita Petrović[1403] (verovatno mu je kršteno ime Dimitrije), pa ne bi trebalo isključiti mogućnost da je baš on bio na čelu gore pomenutog ateljea, tim pre što se okvirno poklapa vremenski period njegovog delovanja u Pirotu i delovanja „Fotografskog udruženja”, a i za sada nema saznanja o sačuvanim fotografijama koje u nazivu firme imaju istaknuto da su rad Mite Petrovića. Takođe, trebalo bi pomenuti da je nešto kasnije, oko 1910. godine u Pirotu radio izvesni Milisav S. Milisavljević[1664] (nepoznate su fotografije u predmetnom periodu i sa njegovom firmom).


Tehnika

 • Atelje je koristio ferlauf tehniku[1382], [1522]


Rekvizitorijum

 • Firma je imala relativno uređen ateljeski prostor za rad, a od rekvizitorijuma koristili su: šarenu podnu prostirku, oslikanu pozadinu, kućnu stolicu[616]...


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane ili domaće štamparije, bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: АТЕЉЕ ФОТОГРАФСКОГ УДРУЖЕЊА У ПИРОТУ[616], [1382], Атеље фотог. удруж. Пирот (avers)[1522]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.