Muškarac sa flašom vina (autor Jovan Mijailović)

Vlasnik: Janošev, Id: 534

Naziv ateljea

Fotograf

 • Jovan Mijailović

Snimnjena u periodu

 • 1891 - 1900

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Jovan A. Mijailović

Ime i prezime: Jovan A. Mijailović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1890 - 1898

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1890[309] - 1898.[308], moguće sa prekidima).

 Biografija

 • Ogromna većina poznatih nam radova Mijailovića su snimci na otvorenom prostoru u dvorištima[1412], ili u improvizovanom (putujućem) ateljeu, ponekad sa upotrebom svetle oslikane pozadine (u kadru zemljana podloga, ili kaldrma, a mušterije stoje...)[308], [309], [2755]. O putujućem poslovanju svedoči i štambilj ateljea na kome nije istaknuto mesto rada[2755]. Retki su snimci ove firme nastali u ateljeskim uslovima[3286]
 • Interesantna je Mijailovićava fotografija srpskog oficira (što u ruci drži fotoaparat) sa suprugom[2755]
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizmi Kraljevine Srbije za 1900 - 1901. i 1902 - 1903. godinu beleže izvesnog Jozu Mihajlovića kao jednog od prijavljenih fotografa u Beogradu[1403], [1404], međutim imajući u vidu relativnu sličnost imena i prezimena, vreme delovanja, kao i česte slične slovne greške u navedenim šematizmima, ne bi trebalo isključiti mogućnost da se u stvari radi o Jovanu Mijajloviću
 • Sudeći prema relativno malom broju sačuvanih fotografija pomenuti atelje nije imao neki veći broj mušterija. Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je Jovan Mijailović radio i za druge vlasnike fotografskih radnji kao fotografski pomoćnik

 Tehnika

 • Poput i drugih fotografa svog vremena za portrete koristio je ferlauf tehniku i braon toner[810], [2439]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: tepih cvetnih dezena, svetla oslikana pozadina, cvetna portijera, dve obične stolice[3286]...


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenski štampane aversne strane kartona, kao i suvenir i sečeni karton, sa upotrebom odgovarajućih štambilja

Firma: Јован А. Мијајловић ФОТОГРАФ БЕОГРАД (štambilj u formi savijene hartije)[308], [810], JОВАН А. МИЈАИЛОВИЋ, ФОТОГРАФ - БЕОГРАД (klasična četvrtasta forma štambilja)[613], [1412], Ј. A. Мијаиловић Београд[308] (štampan tekst firme na aversu), JОВАН А. МИЈАИЛОВИЋ Фотограф (štambilj)[2755]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.