Kapetan Rad. K. Cvijović (autor Đorđe Rekalić)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2295

Naziv ateljea

Fotograf

 • Đorđe Rekalić

Snimnjena u periodu

 • 1914 - 1915

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 90x140 mm (Razglednica)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Đorđe Rekalić

Ime i prezime: Đorđe Rekalić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija:  

Atelje

 • Beograd, ortački Rekalić i Mandilović[190] (oko 1914[2926] - 1915.[2910]), sedište: Kolarčeva br. 9.[1233]

 Biografija

 • Kao kalfa fotografski, pohađao školske 1902 - 1903. godine Srpsku slikarsku školu Riste Vukanovića (večernji zanatlijski kurs)[1738]
 • Đorđe Rekalić stručni je saradnik (1911. godine) prvog srpskog foto - časopisa „Fotografski pregled”[66]
 • Vlasnik poznatog fotografskog ateljea „Zrak”[66], sa sedištem u Beogradu, ul. Kolarčeva br. 9
 • Osim rada u pomenutom ateljeu „Zrak”, nema drugih podataka da je Đorđe Rekalić nekad, u okviru drugog posla, delovao samostalno kao fotograf
 • Rekalić i Mandilović ponekad su u radu ateljea koristili stare zalihe foto - papira firme „Zrak”[2910]
 • U delu literature se navodi da je Avram Mandilović ortak Rekalića[190] u gore pomenutoj ortačkoj radnji, ipak, trebalo bi reći da ima indicija da je to možda bio Josif Mandilović. U prilog navedenog je podatak da je Josif posle Prvog svetskog rata samostalno radio baš na predmetnoj adresi u Beogradu ul. Kolarčeva br. 9[1090]. Moguće da je u pitanju i Isak R. Mandilović, koji je fotograf u Beogradu pred Prvi svetski rat.[2930]

 TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ortačke radnje: podna prostirka sa floralnim motivima[2527], oslikana pozadina (neutralno obojena površina i delovi sa rastinjem)[1233], [2527], stočić i kućna stolica od belog drveta, portijera[2527], [2910]...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) u varijanti sečeni karton i foto - papir (kao dopisna karta) sa upotrebom štambilja

Firma: Фотографско атеље Рекалића и Мандиловића Коларчева 9 Београд[1233], [2527]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.