Kapetan Gačić na Dušanovom mostu u Ljulj Kuli (autor Pavle Savić)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2301

Naziv ateljea

Fotograf

 • Pavle Savić

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1913

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Pavle - Paja Savić

Ime i prezime: Pavle Paja Savić

Godina rođenja - smrti: 1883 - 1964

Period aktivnosti:

Lokacija:  

Atelje

 • Moguće samo putujući, po centralnoj i zapadnoj Srbiji (oko 1908[2726] - 1909.[1425] i kasnije)
 • Gornji Milanovac[126] (druga decenija XX veka)[1660], [2922]
 • Valjevo[2288] (oko 1917. )[121], [1737]
 • Loznica (oko 1922 – 1939 / 40.)[119]
 • Loznica, ortački Paja Savić i sin[119] (tridesete godine XX veka)
 • Banja Koviljača[129] (dvadesete i tridesete godine XX veka), sedište: moguće samo u toku banjske sezone
 • Banja Koviljača, ortački Paja Savić i sin[137] (tridesete godine XX veka), sedište: moguće samo u toku banjske sezone
 • Šabac[119] (četrdesete godine XX veka)
 • Bogatić[119] (prva polovina pedesetih godine XX veka).

 Biografija

 • Rođen u Beogradu, u koji su njegovi roditelji (otac mu se zvao Dimitrije) došli iz Vojvodine[119]
 • Kao kalfa fotografski, pohađao školske 1902 - 1903. godine Srpsku slikarsku školu Riste Vukanovića (večernji zanatlijski kurs)[1738]
 • Pavle Savić je u prvoj deceniji XX veka, za označavanje firme koristio štambilj bez preciziranja naseljenog mesta delovanja atelja, što govori da je u to vreme radio kao putujući fotograf
 • Sačuvane su Savićeve fotografija događanja iz balkanskih ratova[3232]
 • Saradnik je beogradskih novina „Мali žurnal”[2637] (fot. „Stan kraljevića Đorđa u Gornjem Milanovcu”[1660]). Oprobao se kao novinar i fotoreporter u Prvom svetskom ratu u kojem je zadobio rane ne ispuštajući fotoaparat iz ruke[137]
 • Za vreme okupacije u toku Prvog svetskog rata (oko 1917. godine) imao je stalni atelje u Valjevu[121]

Fotografije - kartonke iz ateljea Pavla Savića u Valjevu i Gornjem Milanovcu izuzetno su retke

 • Izdavao je, odnosno izrađivao razglednice Koviljače[182], [440], [2533], [2799], Gornjeg Milanovca i okoline[997]...
 • Obučio veštinom sina Ljubišu[137]. Zapošljavao je fotografske pomoćnike (Milenka Ilića[1271], Slavka Andrića[1292]...) i to one pre svega vične retušu, a imao je i učenike[119], [1997]
 • Jedan od najboljih lozničkih hroničara između dva svetska rata[119]. Fotograf i firmopisac[119]. Radikal[3241]
 • Oko 1923[1748] - 1924.[2509] poseduje dva ateljea paralerno u Loznici i Koviljači (moguće samo u sezoni)[1702]
 • Pred Drugi svetski rat seli se sa porodicom u Šabac, pa u Bogatić. U pomenutim mestima radio je sve do 1955. godine[119], kada se povlači iz fotografskog posla i vraća da živi u Loznicu, gde i umire.[119]

 TehnikaRekvizitorijum

 • Fotografiše po gradovima (Čačak)[3301], varošima (Rudnik, oko 1908.)[2726] i selima Šumadije, na svadbama (Bresnica, oko 1909. godine)[1425], vašarima[1631] i grobljima[2486], po dvorištima[3258], a većina njegovih fotografija iz tog perioda su eksterni snimci[1426], [2286], [2521], [2557], [2726], ponekad sa upotrebom oskudnog rekvizitorijuma (najčešće samo svetlo platno[1420], ređe stolica i stočić[3301])
 • Koristio je pozadinu od oslikanog platna koja predstavlja raskošni romantični ambijent (veliki stakleni luster, teška zavesa koja je naborana pored masivnog stuba, balustrada, vrtne biljke i žbun)[182]

 Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti suvenir, sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja i nalepnica firme

Firma: ПАВЛЕ САВИЋ - ФОТОГРАФ[1420], ФОТОГРАФСКА РАДЊА ПАВЛА САВИЋА *ГОР. МИЛАНОВАЦ*[2922], PAVLE SAVIĆ FOTOGRAF - VALJEVO[1737], [2288], Фотографска радња ПАЈЕ САВИЋА - Лозница[2925]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.