GRupa u dvorištu (autor Stefan Baha)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 1476

Naziv ateljea

Fotograf

 • Stefan Baha

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 130x180 mm

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Stefan S. Baha

Ime i prezime: Stefan S. Baha

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1909 - 1909

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1909.)[473].


Biografija

 • Moguće je da se radi o nekom od putujućih fotografa koji se kratko zadržao u prestonici Srbije, ili kalfi nekog vlasnika fotografske radnje, koji se nakratko oprobao u samostalnom radu
 • Neobičajeno je, što je na štambilj firme urezao i godinu kada je nastala fotografija.[473]

Jedina sačuvana fotografija koja nam je poznata fotografisana je u nekom kućnom dvorištu[473], tako da nema potvrde da je Stefan S. Baha ikada imao postavku ateljea sa rekvizitorijumomTehnika

 • Koristio je braon toner[473]


RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton sa upotrebom štambilja firme

Firma: Stephan S. Bacha BELGAD - 1909[473]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.