Gospodja sa pundjom (autor Jovan Vlahović)

Vlasnik: 0922, Id: 959

Naziv ateljea

Fotograf

 • Jovan Vlahović

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Jovan Vlaović Vlahović

Ime i prezime: Jovan Vlaović Vlahović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Požarevac, Srbija 

Atelje

 • Požarevac (od sedamdesetih godina XIX veka1 do oko 1887.[2181])
 • Beograd, (od oko 1874.[17], [2400] do prve polovine osamdesetih godina XIX veka[1]), sedište: 1. u kući g. Dimitrija Veličkovića, preko puta dućana g. Antonovića u Kneza Mihaila ulici (1874.)[1661]
 • Mostar, ortački Jovan Vlahović i Anton Cimolo (oko 1888 - 1890.)[12]
 • Mostar, (osamdesete godine XIX veka).[12]


Biografija

 • Moguće da je poreklom iz Hercegovine, naročito imajući u vidu dole navedeno
 • Ima nekih navoda da je u Požarevcu radio još oko 1868. godine[1289]
 • Fotografska radijonica Jovana Vlahovića u Požarevcu bila je na glasu[2181]. U jednom periodu rada u Požarevcu u isto vreme je fotograf, ali i agent i komisionar[365] za strane fabrikate (oko 1883. godine)[1962]
 • Fotografiše vedute Beograda[46] (npr. Torlačka kafana)[405], [406], ali i Požarevca i okoline (konaci porodice Obrenović[399], [2315], manastir Gornjak[76], [2181]...)
 • Vlahovićev beogradski atelje u Knez Mihajlovoj ulici, 1874. godine preuzela je Apolonija fotografica[1661]
 • Često snima grupne fotografije u školama[1148], [1243] i prihvata terenske poslove (u kadru vidljivi delovi dvorišta[1243], zemlja[366], [1431], trava[1246]...). Autor je jedne neobične fotografije muškarca nekonvencionalno obučenog, koji sedi na gredi naslonjenoj na stolicu[366]
 • Atelje Vlahovića u ponudi je imao fotografije Kralja Aleksandra Obrenovića[909], [910], glumice Savke Miljković[916], ustanika Nikole K. Crnogorčevića[1240], pesnika Branka Radičevića[1772], kao i foto -reprodukcije umetničkih slika, npr. oleografije Jaroslava Čermaka „Hercegovačko roblje vraća se na svoja zgarišta”[267]. Pomenuti Čermakov rad bio је popularan na ovim prostorima, jer su fotografije pomenute slike nudili drugi foto - ateljei[268], knjižare Valožića[1892] i Huga Fajla[2851], a i korišćen je kao predložak za štampanje razglednica u izdanju beogradske knjižare Rajković i Ćukovića[1501]
 • U reklamnom oglasu beogradskog ateljea iz 1874. godine naglašava da je svoj fotografski salon „prijatnom toplinom udesio”[17]
 • Iz Srbije pred kraj aktivne karijere otišao je u Hercegovinu[12]
 • U Mostaru je na prelazu između XIX i XX veka radio N. Vlahović, moguće da je potomak Jovanov.[12]


Tehnika

Za portrete koristio je braon toner[1243], kao i ferlauf[1242], bombe[1241], [1245] i majolik[365], [1244] tehnike



Rekvizitorijum

 • Revizitorijum ateljea: neutralna podna prostirka[1243], neutralna (svetla[1246] i tamna[1245]) pozadina, stočić[1244], fotelja[1246], stolica[366], ograda od oblica[1432]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wachtl , A. Moll ... / Wien
 • Bečke štamparije, bez oznake logotipa u varijani namenske štampe i domaći u varijanti sečeni karton, sa upotrebom štambilja ateljea, ili rukom pisane firme

 

Firma: Фотографска радијоница Јована Влаовића у БЕОГРАДУ[1242], Фотографска радијоница Јована Влаовића u ПОЖАРЕВЦУ[1246], Јов. Влаховић фотограф[267], ЈОВАН ВЛАХОВИЋ Агент и комисионар ПОЖАРЕВАЦ[365], A. Zimolo & Vlahovic fotograf MОСТАР[12]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.