Gospodja sa pundjom (autor Nikola Lekić)

Vlasnik: 0922, Id: 640

Naziv ateljea

Fotograf

 • Nikola Lekić

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola Lekić

Ime i prezime: Nikola Lekić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1879 - 1897

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Pančevo (sedamdesete godine XIX veka i oko 1880[180] - 1881.[1952])
 • Pančevo, ortački Lekić i Dimitrijević (oko 1879.)[1063]
 • Beograd, ortački Lekić i Živković[2372] (oko 1881.)[179], sedište: Knez Mihajlova[159]
 • Beograd[2133] (oko 1878[2133] - 1897.[1067], [1783]), sedište: Knez Mihajlova[153]
 • Beograd, ortački Lecter i Lekić (osamdesete godine XIX veka).[2228]


Biografija

 • Fotografsku veštinu naučio je moguće od zeta, poznatog fotografa Nikole Štokmana
 • U Pančevu, najpre je radio sam, pa u ortakluku sa Dimitrijevićem[180]. Trebalo bi napomenuti da su ortaci Lekić i Dimitrijević u jednom periodu upotrebljavali kartone - podloge B. Solomona[2607], kao i Nikole Štokmana, uz pretisak štambiljom svoje firme[2336]. Ima indicija da je i Dimitrijević na početku svog samostalog rada u Smederevu koristio predmetne kartone Štokmana i štambilj firme sa Lekićem[1017]
 • Mesto njegovog stalnog boravka bilo je Pančevo[114]
 • Dvorski fotograf[110], [2576]. Poznati portretista u Beogradu krajem XIX veka[46]
 • Klijentela: Obrenovići[2576], Sima Lozanić, hemičar[507], Milan Đ. Milićević, pisac[510], Laza K. Lazarević, književnik[506], [906], [2372], Milorad Popović Šapčanin, književnik[179], [508], Pera Velimirović, poslanik[905], Miloš Zečević, istoričar509, Živojin Blaznavac, političar1502, Katarina Bogićević2317, glumci837 907, gardisti[2261]...
 • Neobična je Lekićeva fotografija „Dve bekrije”[3198]. Fotografiše vedute Beograda[52], političke delegacije[2017]...
 • Reklama ateljea Lekić i Živković: „U našem salonu ima odvojena soba za gospodu, a tako isto za gospođe i gospođice u kojima će se moći preoblačiti, frizirati, rečju: pripravili smo svaku udobnost”[159]

Fotografije iz ortačkih ateljea Lekića sa Živkovićem i Lecterom izuzetno su retke

 • Početkom XIX veka na prostoru današnje Vojvodine deluje kao slikar Konstatin Lekić[2271] (rod Nikolin?)
 • O ortaku Živkoviću nema podataka (često se pogrešno misli da se radi o Ivanu Živkoviću fotografu koji će u Beogradu delovati početkom XX veka[88]).


Tehnika

 • Za portrete koristio je ferlauf[1067] i majolik[1064], [1783] tehnike. Ručno je kolorisao (četkicom i bojama) svoje fotografije[1062]. Za veće formate fotografija upotrebljavao je štambilje za označavanje firme radnje[266]


Rekvizitorijum

 • Jedan od vodećih srpskih ateljea osamdesetih godina XIX veka, koji je imao nekoliko tipova slikanih kulisa koje menja[163]. Pored slikanih kulisa koristio je: tepihe[1065], [1069], [3300], kulise neutralnih boja[2924] i one sa coklom[3300], fotelje[1068], [3300], portijeru[1069], masivni postament i balustradu[1066], stilski sto i stolicu[1065], panj[1783], ogradu od oblica[1070]...


Karton-podloga označavanje

 • Eisenschinil & Wachtl, Lith. K. Krziwanek, Leopold Turkel ... / Wien
 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe i sečeni karton (ponekad delimična štampa) sa upotrebom štambilja i rukom pisanom firmom

Firma: Фотографски Атеље Николе Лекића БЕОГРАД[1065], Краљ. срп. Двор. фотограф Никола Лекић БЕОГРАД[1066], Атеље Лекић Београд[1064], Фотографски Ателиер Лекића и Живковића Београд[2372], Photograpische ARTISTISCHE ANSTALT NIKOLAUS LEKIĆ PANCSOVA[1062], [3300], Lekić & Dimitrijević Fotografische Kunstanstalt Pancsova[1970]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.