Gospodja sa pundjom (autor Anastas Stojanović)

Vlasnik: 0922, Id: 35

Naziv ateljea

Fotograf

 • Anastas Stojanović

Snimnjena u periodu

 • 1871 - 1880

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Štampane maske

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Anastas Stojanović

Ime i prezime: Anastas N. Karastojanov Stojanović

Godina rođenja - smrti: 1822 - 1880

Period aktivnosti: 1863 - 1880

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 18631 - 1877.711 / 78.1), sedište: 1. Preko puta do Čitališta1448 u zgradi „Starog zdanja”[110],
 • 2. Spram Saborne crkve „Glas paviljon”[158], 3. Dubrovačka br. 41[1916]
 • Svištov (oko 1877.)[110]
 • Sofija (oko 1878 - 1880.).[1]


Biografija

 • Rođen u Samokovu (Bugarska), kao Karastojanov, otac Nikolov[1]
 • Bio je izučeni graver[2510], ilustrator i zoograf[1]
 • Napustio je Bugarsku iz političkih razloga. U Beograd je došao 1862. godine, gde upoznaje Anastasa Jovanovića, koji mu je bio mentor i od koga je verovatno naučio fotografsku veštinu[1]
 • Briše iz svog prezimena prefiks „Kara”, podseća na Karađorđeviće, a period je vladavine Obrenovića pa se za vreme svog boravka u Srbiji (18 godina) potpisivao sa Stojanović (zabeležen samo jedan izuzetak)[1]
 • Poznati fotograf portretista u Beogradu krajem XIX veka[46]. Klijentela: Ilija[557], [2348] i Sofija[1303] Garašanin, Đura Daničić[558], Filip Hristić[559], Kosta Cukić[560], Đorđe Maletić[945], Steva Todorović[1309], Milan Kujundžić-Aberdar[1310], kao i Obrenovići (knez Mihajlo[1307], kneginja Julija[1308], kralj Milan[1311,1433...)
 • Prvi je u Kneževini Srbiji imao status dvorskog fotografa i to sve do smrti Kneza Mihaila, čiji je, inače, domoupravitelj bio Anastas Jovanović[1]. Ponekad je presnimavao fotografije inostranih fotografa i potom ih prodavao u svom ateljeu (npr. A. Dizderi, Milan Obrenović pre stupanja na presto)[2356]
 • Bečki fotograf Hajd 1867. godine, u Stojanovićevom atelju portretisao je Kneza Mihaila[158], kao i građanstvo[1422]
 • Zaslužan je za prve stvarne fotoreportaže u Srbiji, nastale 1865. godine za vreme proslava 50 godina od Drugog srpskog ustanka[1], [2377], [2473], [3049]. Fotografisao vedute Beograda[52], moguće i Gornjeg Milanovca[2837]
 • Umnožavao je kao fotografije u formatu „vizitkarte”, u cilju dalje prodaje, litografije (npr. radove Anastasa Jovanovića) sa istorijskim kompozicijama i pojedinačnim portretima poznatih ličnosti[1], [2808]
 • Sarađivao sa Feliksom Kanicom[1]. Slikar Đorđe Milovanović povremeno, umesto „živih modela”, koristio je fotografije Anastasa Stojanovića za potrebe svog stvaralaštva[314], [315]
 • U atelje Anastasa Stojanovića (ul. Dubrovačka br. 41), 1878. godine uselio se M. Handžarlija[1916]

Dugovao je Anastasu Jovanoviću 300 cesarskih dukata[1960], a došlo je i do političkih promena u Bugarskoj, pa napušta Beograd i u Sofiji otvara veliki fotografski atelje, ali ubrzo umire[1]. Njegovi potomci nastavljaju sa poslom u Bugarskoj (sofijski atelje radio je sve do Drugog svetskog rata).[1]

 Tehnika

 • Koristio je braon toner[1303], majolik[1433], ferlauf[1300] i bombe[1301] tehnike. Izrađivao tabloe[1968]. Ponekad je i to na samim počecima svoga rada u Beogradu, koristio vanstandardne (80 x 120 mm) formate kartona - podloge[2710]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum beogradskog ateljea: šarene podne prostirke[1302], [1304], neutralna[1305] i oslikane[1303], [1306] pozadine, portijera[1302], postament[1307], fotelje[1305], [1306], stolice[1304]... Balustrada u obliku tri sastavljene lire iz Stojanovićevog ateljea, bila je i kod Gantenbajna, Musila i Mirića, ali i Kraljevačkog i Braće Đonić[106]


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije (bez oznake logotipa), u varijanti namenske štampe, kao i sečeni karton bez firme

Firma: ФОТОГРАФIА А.Н.СТОЯНОВИЋА У БЕОГРАДУ[945], А.Н.СТОЯНОВИЋ ФОТОГРАФ Н.С.КHЯЗА СРБСКОГ у Београду ПРЕКО ПУТА од Читалиште[1306], А. Н. СТОЯНОВИЋ ФОТОГРАФ Н. С.КHЯЗА СРБСКОГ у Београду[1305]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.