Gospodin sa bradom i brkovima (Atelje A. Mandrino i B.K. Šolaić)

Vlasnik: 0922, Id: 947

Naziv ateljea

Snimnjena u periodu

 • 1871 - 1880

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Bombe, Braon toner, Ferlauf, Štampane maske

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje A. Mandrino i B.K. Šolaić

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Beograd, Srbija 

AteljeBiografija

 • Prezime Mandrino svakako je cincarskog porekla. Šolajić je moguće Srbin, koji možda i nije bio fotograf već samo poslovni ortak Mandrina

Atelje A. J. Mandrina i B. K. Šolaića sudeći prema blago rečeno malom broju sačuvanih fotografija, vremenski je kratko delovao u Beogradu[1689]

 • Ne bi trebalo isključiti mogućnost da su radili i za druge fotografe kao pomoćnici, mada je osnovana pretpostavka da su poput putujućih fotografa otputovali u neku drugu zemlju u potrazi za poslom

 Tehnika

 • Koristili su bombe[1991] i majolik tehnike[1525], kao i braon toner.[1525], [1991]

 RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: ФОТОГРАФИЈА А. Ј. МАНДРИНА и Б. К. ШОЛАИЋА у БЕОГРАДУ АТЕЛИЕР A. J. Mandrino & B. K. Scholaits Belgrad[1525], [1991]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.