Dečak sa kapom (autor Sotir Mihajlović)

Vlasnik: 0922, Id: 865

Naziv ateljea

Fotograf

 • Sotir Mihajlović

Snimnjena u periodu

 • 1911 - 1920

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Sotir Mihajlović

Ime i prezime: Sotir Mihajlović

Godina rođenja - smrti: 1874 - 1923

Period aktivnosti: 1895 - 1923

Lokacija: Negotin, Srbija 

Atelje

 • Niš, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1895.)[671]
 • Niš (oko 1902.), sedište: zakup nekadašnje radnje J. Đ. Guelmina[2938]
 • Zaječar, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1897[1599] / 1903[673] - 1910[24] / 12.[951], moguće sa prekidima), sedište: sproću divizije[2539]
 • Zaječar (oko 1904.)[896]
 • Negotin, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1897 - 1903.)[40]
 • Negotin[120], [1643] (oko 1897[1644] / 1901[1580] - 1923.[1095], moguće sa prekidima), sedište: Prestolonaslednikova ulica, preko puta Stare crkve[40]
 • Negotin, ortački S. Mihajlović i K. Velić[1587] (prva polovina prve decenije XX veka).[40]

 Biografija

 • Rođen u Nišu[2539]. Zanat naučio od brata od tetke Lazara Đorđevića (ima navoda da su i rođena braća[24])
 • Moguće da je u prvo vreme radio zajedno sa gore pomenutim bratom, kao putujući fotograf[2539] (npr. na pojedinim snimcima iz ortačkog ateljea uočljivo je da modeli stoje na „goloj” zemlji[672])
 • Štampao je na karton - podlozi paspartue sa svojim imenom i prezimenom, ali ne i mestom boravka[40], [684], što takođe govori o mogućem putujućem radu Mihajlovića
 • Izradio je album fotografija „Uspomene na putovanje građana niških sa niškom pevačkom družinom Branko u manastir Krušedol 29 - VI - 1902.”[2938]. Fotograf - saradnik je novina „Ilustrvani list”[3066]
 • Najznačajniji hroničar Negotina u prve dve decenije XX veka[63]
 • Fotografiše „Starešine esnafa”[2116], „Crkvu u Negotinu”[2528], „Izložbu bostana u manastiru Bukovo”[3066]...
 • Predsednik je okružnog zanatlijskog esnafa i osnivač pevačkog društva u Negotinu[1095]
 • Sotir Mihajlović je zbog potrebe posla potraživao fotografske pomoćnike i učenike[1096], [1097], [1098], [3126]

Fotografije iz samostalnog ateljea Mihajlovića u Nišu izuzetno su retke

 • Koristio je u Zaječaru štambilj za označavanje firme u obliku slikarske palete, gotovo istovetan kakav su upotrebljavali Lazar Đorđević[269], [950] i Mihajlo Marković[1606], [1607]
 • Sahranjen je na negotinskom groblju[40]
 • Posle Sotirove smrti[2082], atelje je izdavala njegova supruga Mica[1095], a u njemu su radili poznati međuratni negotinski fotograf A. V. Polak[1746], kao i jedno kratko vreme Dragoljub S. Milovanović[40] iz Kragujevca
 • U Filmskoj sekciji srpske vojske u toku Prvog svetskog rata, delovao je kao mehaničar - fotograf izvesni Dušan Mihajlović iz Zaječara.[3055]

 Tehnika

 • Za portrete koristio je ferlauf tehniku[685], [896] i maske[1754]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum Mihajlovićevog ateljea: neutralna[684] i diskretno oslikana pozadina (proplanak sa rastinjem[686], [1135] i antički stub[1754]), metalna ogradica[1754], pletena stolica[1135], veći bogato izrezbareni stočić[2465], niska klupa[1584] čiji je naslon ponekad ograda od daščica, veštačko cveće[1580]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wacht... / Wien
 • Domaće štamparije (npr. Despotović i Mandić, Negotin[2116]) u varijanti posebne štampe, kao i suvenir i sečeni karton, sa upotrebom štambilja i suvog žiga

Firma: С. Михајловић фотограф[684], Фотографски Атеље С. Михајловића Неготин[687], фотографија Л.Ђорђевића & С. Михајловића ЗАЈЕЧАР[673], [951], фотографија Л. Ђорђевића & С. Михајловића Ниш[671], С. МИХАЈЛОВИЋ фотограф ЗАЈЕЧАР[896]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.